Влизане в сила на регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR)


На 25 май 2018 година влиза в сила регламентът на Европейския съюз за защита на личните данни, познат като GDPR (General Data Protection Regulation).

ИП „Реал Финанс“ АД има право и задължение да обработва личните данни на клиентите си за целите установени в ЗПФИ, ЗМИП, ДОПК, актовете по прилагането им, както и други пряко приложими Регламенти на ЕК, уреждащи дейността му или подзаконови нормативни актове, приложими в Република България. В цитираните нормативни актове са установени задължения за „Реал Финанс“ АД - администратор на лични данни, чието спазване е задължително за извършването на дейност и предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги, включително чрез обработването и съхраняването на лични данни.

Всички клиенти на ИП „Реал Финанс“ АД могат да се запознаят с видовете лични данни, които се обработват и съхраняват тук.

Уведомлението, съдържащо цялата необходима информация, свързана с обработването и съхранението на личните данни можете да видите тук.

Екипът на ИП „Реал Финанс“ АД остава на Ваше разположение за коментари и отговори на Вашите въпроси.

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.1%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.