Европейският орган за ценни книжа и пазари ESMA и националните регулаторни органи на страните-членки на Европейския съюз въвеждат нови регулации, които имат за цел да защитят допълнително непрофесионалните клиенти, които търгуват на финансовите пазари.


Основните промени на ESMA включват нови марджин изисквания, ново ниво за stop-out, защита от отрицателен баланс и важат за всички брокери, които са лицензирани и регулирани в рамките на ЕС и които прилагат директивата MiFID. Гаранциите за защита ще са в сила за всички непрофесионални клиенти.

Новите регулации ще бъдат приложени считано от 23 юли 2018 г.
Промените не се отнасят за професионални клиенти, които ще продължат да търгуват при старите марджин условия.


1. Защита при отрицателен баланс - максималният размер на средствата, които клиентът може да загуби, ще бъде ограничен до размера на наличните в сметката средства.

2. Нови марджин изисквания за търговия със CFD:

·         Марджин  3.33 % (ливъридж 1:30) за основни валутни двойки;

·         Марджин  5 % (ливъридж 1:20) за неосновни валутни двойки, злато и основни индекси;

·         Марджин 10 % (ливъридж 1:10) за стоки, различни от злато и неосновни индекси;

·         Марджин 20 % (ливъридж 1:5) за акции и други инструменти;

·         Марджин 50 % (ливъридж 1:2) за криптовалути.

3. Ново ниво за stop-out (служебно затваряне на позиции) - към момента, когато текущият баланс (equity) спадне под 30 % от общия блокиран марджин, се пристъпва към служебно затваряне на позиции. Новото ниво ще бъде 50 %.

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Всички брокери ли ще бъдат засегнати от тези регулации?

Промените на ESMA важат за всички брокери, които са лицензирани и регулирани в рамките на ЕС, включително тези от Великобритания. Брокерите, които са извън ЕС, няма да бъдат засегнати, но клиентите следва да имат предвид, че отношенията им с тези брокери ще се регулират по съответното местно за брокера законодателство, когато има такова, а не по законодателството на ЕС.


Как ще се отразят горепосочените промени, свързани с марджина и stop-out нивото, на клиентите?

В случай че нямате отворени позиции към 23 юли 2018 г., промените ще започнат да се прилагат от първата сключена сделка.

В случай че имате отворени една или повече позиции към 23 юли 2018 г. и паричните средства по сметката са достатъчни за покриването на новите изисквания, те ще бъдат приложени, както за вече отворените позиции, така и за новите позиции, отворени след 23 юли 2018 г.

В случай че имате отворени една или повече позиции към 23 юли 2018 г. и паричните средства по сметката са недостатъчни за покриването на новите изисквания, е необходимо да затворите част от отворените позиции или да депозирате достатъчно средства по сметката си за покриването на новите марджин изисквания, най-късно до 31 юли 2018 г., включително. На 31 юли 2018 г. ще бъдат приложени новите марджин изисквания, което може да доведе до служебно затваряне на част или всички отворени позиции.


Мога ли да търгувам при старите условия?

Промените няма да засегнат сметките на професионалните клиенти.


Защо се въвеждат тези промени?

Целта на новите регулации е да бъдат защитени непрофесионалните клиенти, като бъде намален рискът от финансови загуби.


Какво е ESMA?

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е централният орган за наблюдение на финансовите пазари в Европейския съюз, който има задачата да подобрява функционирането на пазарите, да защитава инвеститорите и да подпомага сътрудничеството между националните регулаторни органи на страните членки на ЕС.


Как мога да се предпазя от служебно затваряне на позиции?

В случай че имате отворени позиции и нямате достатъчно свободен марджин спрямо новите изисквания, които ще влязат в сила от 23 юли, е необходимо да внесете средства най-късно до 31 юли (вторник) включително или да затворите част от отворените позиции отново до 31 юли включително.


Кои валутни двойки ще се търгуват при марджин от 3.33 % (ливъридж 1:30)?

Валутните двойки EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, EURCAD, EURCHF, GBPJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPCAD, GBPCHF, CADCHF.


Кои индекси ще се търгуват при марджин 5 % (ливъридж 1:20)?

Основните индекси UK100, FRA40, GER30, US30, SPX500, NAS100, EUSTX50, JPN225, AUS200.

 

Индекси
SOFIX546.07-0.32%
BGBX40108.55-0.23%
BGREIT130.73-0.09%
BGTR30494.63-0.04%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.