Уважаеми клиенти,

Във връзка с промяна в организацията на работа и оптимизиране на клиентските досиета, Ви уведомяваме, че ИП „Реал Финанс“ АД ще прекрати договорите за брокерски и регистрационни услуги, които отговарят на едно или повече от следните условия: 

- изтичане на валидност на документ за самоличност на клиент;

- липса на уведомяване от страна на клиента за актуален адрес;

- съхранение на лични данни, което не е съобразено с Делегиран регламент 2016/679 (GDPR).

Всеки един от Вас има възможност да провери статуса си в ИП „Реал Финанс“ АД на следния линк: Проверка на клиентски статус

ИП „Реал Финанс“ АД приема, че всеки един клиент е надлежно уведомен в случай на прекратяване на договорни отношения, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Всеки клиент, чийто договор подлежи на прекратяване, може да продължи договорните си отношения с ИП „Реал Финанс“ АД, като актуализира данните си в офиса ни на адрес: гр. Варна, ул. Ал. С. Пушкин 24, като предвид въведеното извънредно положение в страната, предварително осъществи връзка с нас, по един от следните начини:

- на телефонен номер 052 / 603 830;

- по електронен път – на e-mail: real-finance@real-finance.net

Екипът на ИП „Реал Финанс“ АД остава на разположение при въпроси от Ваша страна.


Бъдете здрави!

Индекси
SOFIX429.660.39%
BGBX4098.020.37%
BGREIT136.15-0.12%
BGTR30485.750.29%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.