Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 28.05.2010

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
АЛБЕНА АД 28.05.2010 16:05:44 купува за с/ка на кл. 6AB Акции 29,08 BGN 2504 брой OTC
АЛБЕНА АД 28.05.2010 16:05:44 продава за с/ка на кл. 6AB Акции 29,08 BGN 2504 брой OTC

Индекси
SOFIX573.510.10%
BGBX40114.650.38%
BGREIT121.410.52%
BGTR30500.700.41%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.