Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 06.08.2010
Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Идентификация на инструмента
Ден за търгуване
Време на търгуване
Индикатор купува/продава
Търговско качество
Код на инструмента
Вид на инструмента
Единична цена
Парична единица
Количество
Количествена единица
Идентифициране на мястото
АЛБЕНА АД
06.08.2010
14:00:05
купува
за с/ка на кл.
6AB
Акции
60,00
BGN
3 726
брой
OTC

Индекси
SOFIX595.31-0.07%
BGBX40116.65-0.39%
BGREIT117.23-0.10%
BGTR30497.42-0.21%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.