Уведомление, съгласно чл.38, ал.4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 06.08.2010

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
АЛБЕНА АД 09.08.2010 15:37:12 продава за с/ка на кл. 6AB Акции 26,69 BGN 707 брой OTC
АЛБЕНА АД 09.08.2010 15:37:12 купува за с/ка на кл. 6AB Акции 26,69 BGN 707 брой OTC
АЛБЕНА АД 09.08.2010 15:38:01 купува за с/ка на кл. 6AB Акции 26,07 BGN 800 брой OTC
АЛБЕНА АД 09.08.2010 15:38:01 продава за с/ка на кл. 6AB Акции 26,07 BGN 800 брой OTC
АЛБЕНА АД 09.08.2010 15:39:09 продава за с/ка на кл. 6AB Акции 23,61 BGN 1000 брой OTC
АЛБЕНА АД 09.08.2010 15:39:09 купува за с/ка на кл. 6AB Акции 23,61 BGN 1000 брой OTC
АЛБЕНА АД 09.08.2010 15:40:00 продава за с/ка на кл. 6AB Акции 21,33 BGN 1219 брой OTC
АЛБЕНА АД 09.08.2010 15:40:00 купува за с/ка на кл. 6AB Акции 21,33 BGN 1219 брой OTC

Индекси
SOFIX627.60-0.36%
BGBX40122.18-0.08%
BGREIT117.15-0.19%
BGTR30519.77-0.17%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.