Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 13.09.2010

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
                       
                       
Холдинг Варна АД 13.09.2010 15:38:52 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 27,32 BGN 251 323 брой OTC
Холдинг Варна АД 13.09.2010 15:38:52 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 27,32 BGN 251 323 брой OTC
Холдинг Варна АД 13.09.2010 15:37:31 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 27,32 BGN 251 323 брой OTC
Холдинг Варна АД 13.09.2010 15:37:31 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 27,32 BGN 251 323 брой OTC
Холдинг Варна АД 13.09.2010 15:40:21 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 27,32 BGN 1 151 898 брой OTC
Холдинг Варна АД 13.09.2010 15:40:21 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 27,32 BGN 1 151 898 брой OTC

Индекси
SOFIX572.950.72%
BGBX40114.220.44%
BGREIT120.78-0.26%
BGTR30498.670.53%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.