Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 14.09.2010

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

АЛБЕНА АД

14.09.2010

14:00:31

купува

за с/ка на  кл.

6AB

Акции

70

BGN

6 500

брой

OTC

Индекси
SOFIX504.560.24%
BGBX40111.340.02%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.390.02%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.