Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключени сделки от ИП Реал Финанс АД на 21.10.2010

Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Албена АД  21.10.2010  14:45:56 продава  за с/ка на кл.  6AB  Акции 21.33 BGN   1 281  брой  OTC 
Албена АД  21.10.2010  14:45:56 купува  за с/ка на кл.  6AB   Акции 21.33  BGN   1 281 брой  OTC
Албена АД 21.10.2010 14:46:59 купува  за с/ка на кл. 6AB Акции 24.53 BGN 973 брой OTC
Албена АД 21.10.2010 14:46:59 продава  за с/ка на кл. 6AB Акции 24.53 BGN 973 брой OTC
Албена АД 21.10.2010 14:47:49 продава  за с/ка на кл. 6AB Акции 26.69 BGN 760 брой OTC
Албена АД 21.10.2010 14:47:49 купува  за с/ка на кл. 6AB Акции 26.69 BGN 760 брой OTC
Албена АД 21.10.2010 14:48:55 купува за с/ка на кл. 6AB Акции 27.32 BGN 300 брой OTC
Албена АД 21.10.2010 14:48:55 продава за с/ка на кл. 6AB Акции 27.32 BGN 300 брой OTC

Индекси
SOFIX506.170.56%
BGBX40111.600.25%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.900.12%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.